leve kauelmorsbrickjes-lesers/eegners, mit eieers trüllen,smieten,lönsken

leve kauelmorsbrickjes-lesers/eegners,
mit eieers trüllen,smieten,lönsken un bicken dat is ostern mit grote paaskefür un osterhaas
ik wünsk jo ´n frohes osterfest.Ostern